baner-uprava-3
novy_sal

NAŠE AKTIVITY

Přehledný měsíční kalendář si můžete prohlédnout zde.

Jít do NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Veřejná shromáždění pořádáme
každou neděli od 10 hodin
v novém sále
ulice Komenského 821, Trutnov

Jít do SETKÁNÍ MLÁDEŽE

SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Žít s Bohem. Navazovat přátelství. Dělat věci, které nás baví. To je setkání mládeže Level UP.

Jít do DOMÁCÍ SKUPINKY

DOMÁCÍ SKUPINKY

Otevřená setkání menšího počtu lidí v domácím prostředí, při kterých sdílíme osobní zkušenosti ze života s Bohem a prohlubujeme vzájemná přátelství.

Jít do ROYAL RANGERS

ROYAL RANGERS

Systematická klubová práce s dětmi, která pomáhá rozvíjet kladné vlastnosti, objevovat a rozvíjet nadání a rozšiřovat okruh zájmů i vědomostí.

Jít do MODLITBY 24-7

MODLITBY 24-7

Na několik dní v roce pravidelně otevíráme modlitební místnost, kde probíhají nepřetržité modlitby.

Jít do KURZY ALFA

KURZY ALFA

Příležitost prozkoumat křesťanskou víru v příjemném prostředí. Kurz tvoří deset setkání s promluvou a diskusí.

Jít do MANŽELSKÉ VEČERY

MANŽELSKÉ VEČERY

Série osmi setkání s promluvou, která manželům pomáhají nalezt a zlepšovat klíčové hodnoty manželských vztahů.

Jít do PODPORA ETICKÝCH DÍLEN

PODPORA ETICKÝCH DÍLEN

Preventivní programy na školách, které jsou důležitou „směrovkou do života“ mladých lidí.

Ježíš řekl těm, kteří mu uvěřili:
"Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
Jan 8:31-32

KDO JSME?

Jsme široká rodina přátel, které spojuje společná naděje věčného života zjevená v Bibli. Touto nadějí je pro nás Ježíš Kristus, který nám svým životem a obětí na kříži otevřel cestu k poznání Stvořitele – Boha Otce – jediného dárce života.
Ježíš je cesta, pravda a život.

Z věroučného hlediska jsme letniční křesťanská církev, což odráží skutečnost, že naše osobní zkušenost s Bohem je velice podobná té, kterou prožili první křesťané před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě. I oni byli na židovský svátek Letnic, poté co se v pokání obrátili k Bohu, zmocněni Duchem svatým. Od té doby doprovází Duch svatý Kristovu církev až do dnes.

Je to právě Duch svatý, který nám odkrývá pravdu o Bohu a smyslu naší existence, vede nás k milosti, která je nám nabízena v Ježíši Kristu a dává nám moc, abychom tuto milost přijali, odvrátili se od hříchu a žili život naplněný láskou k Bohu i lidem.

Aby lidé z Trutnova a okolí mohli tyto hodnoty sdílet s námi, budujeme zde již několik let křesťanské společenství, které je součástí Apoštolské církve v České republice. Od roku 2016 jsme samostatným sborem.

  • o Bohu a smyslu života

  • a žít ve vztahu s milujícím Otcem

  • a naplňovat Boží plán s naším životem

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3:16

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY